კონტაქტი

OGP იდეა:

გახდი ცვლილებების ნაწილი

ღია მმართველობის გაუმჯობესების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნო (საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, საჯარო მმართველობის სამმართველო) მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევს წარადგინონ იდეები და წვლილი შეიტანონ საქართველოში ღია, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე, მოქალაქეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული და მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებული მმართველობის განვითარებაში.

იდეის გაგზავნა

გაქვს იდეა, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ქვეყანაში ღია მმართველობა?
გაეცანი ინსტრუქციას და მოგვწერე

Error!!!

Error!!!

მონიშნეთ OGP ღირებულება, რომელსაც მიემართება თქვენი იდეა

Error!!!

(+995) 5XX XX XX XX

Error!!!

აღწერეთ თქვენი იდეის მთავარი მიზანი (10-30 სიტყვა)

Error!!!

აღწერეთ რა პრობლემას მიემართება თქვენი იდეა (150-200 სიტყვა)

Error!!!

მოკლედ აღწერეთ როგორია პრობლემის გადაჭრის თქვენ მიერ შემოთავაზებული გზა.
რაში მდგომარეობს მისი ეფექტურობა და ეფექტიანობა? (200-250 სიტყვა)

Error!!!