სიახლეები

+1
29 ივლისი, 2022

ღია მმართველობის უწყვეტი გაუმჯობესების გზა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

ხონისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი დაიწყეს

16 ივნისი, 2022

ესეების კონკურსში ნაშრომების წარმოდგენის ვადა გახანგრძლ ...

ესეების მიღების ვადა გაგრძელებულია 2022 წლის 17 ივლისამ ...

31 მაისი, 2022

ღია ბიუჯეტის ინდექსში საქართველო მსოფლიოს ლიდერი ქვეყან ...

საქართველომ მსოფლიოს 120 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი ...

+9
29 მაისი, 2022

საქართველოს უნივერსიტეტებში ღია მმართველობის შესახებ სა ...

ღია მმართველობა საქართველოს სამდივნო მადლობას უხდის უნი ...