კონსულტაცია

მიმდინარე

ინფორმაცია 2020 წელს დაგეგმილი საჯარო კონსულტაციების გამართვის შესახებ კონსულტაციების დაწყებამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე განთავსდება.

მანამდე კი, გაეცანი ღია მმართველობა საქართველოს დასრულებულ სამოქმედო გეგმებს და მოგვწერე შენი იდეა.