ვალდებულებები

ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესება ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

ვალდებულება: ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესება ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ვალდებულების აღწერა: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ღია მონაცემები ელექტრონული დემოკრატიის, ისე, როგორც ზოგადად, დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია. ინტერნეტისა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარებამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მთავრობების ღიაობისა და მათი საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაში. ინოვაციურმა აპლიკაციებმა და პლატფორმებმა მოქალაქეებს შეუქმნა ბერკეტი, მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ფართო საზოგადოებას გაუზიარონ საკუთარი იდეები და აქტიურად ჩაერთონ მათი აღსრულების მონიტორინგში. შედეგი: ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო შემუშავებული და დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - ივნისი 2019
OGP მიმართულებები: გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
დასრულდა done iconსრულად შესრულდა
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა UNDP-ის მხარდაჭერით შეიმუშავა და დაამტკიცა ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის ერთ-ერთ კომპონენტი ღია მონაცემების პროაქტიული გამოქვეყნებაა. თუმცა, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ღია მონაცემების შეგროვებისა და სათანადო ფორმატებში (XML,CSV) დამუშავებისთვის საჭირო შესაძლებლობების სიმწირე წარმოადგენდა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაისახა მიზნად.

საწყის ეტაპზე, IDFI-სთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩატარდა სიტუაციური ანალიზი ღია მონაცემებს შეგროვება, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. მომზადებული ანალიტიკური დოკუმენტი არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციებსაც მოიცავს.

IDFI-სთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ქუთაისის მერიამ მოამზადა ღია მონაცემების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (2019-2020) პირველადი ვერსიები, რომელთა საჯარო განხილვები 2019 წლის 13 სექტემბერს გამართა. განხილვაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი ორგანიზაციების, მედიის, აკადემიური წრეების, ბიზნესისა და ქუთაისის მერიის წარმომადგენლები. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2020 წლის 3 იანვარს დაამტკიცა.

მერიის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლებისთვის ღია მონაცემების საკითხებზე IDFI-იმ ტრენინგი ჩაუტარა მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელებსა (10 მონაწილე) და მონაცემებზე მომუშავე სხვა თანამშრომლებს (19 მონაწილე)

ეტაპები:

2.2.1. ღია მონაცემებს შეგროვებასთან, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით სიტუაციური ანალიზის მომზადება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სიტუაციური ანალიზი მომზადებულია
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
IDFI-სთან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩატარდა სიტუაციური ანალიზი ღია მონაცემებს შეგროვება, დამუშავებასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. მომზადებული ანალიტიკური დოკუმენტი არსებული ვითარების გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდაციებსაც მოიცავს
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

2.2.2. ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის (2019- 2020) პირველადი ვერსიის შემუშავება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია შემუშავებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
IDFI-სთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ქუთაისის მერიამ მოამზადა ღია მონაცემების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (2019-2020) პირველადი ვერსიები, რომელთა საჯარო განხილვები 2019 წლის 13 სექტემბერს გამართა.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

2.2.3. ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის (2019- 2020) პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვები

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვები ჩატარებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
საჯარო განხილვაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი 76 ორგანიზაციების, მედიის, აკადემიური წრეების, ბიზნესისა და ქუთაისის მერიის წარმომადგენლები.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

2.2.4. ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის (2019- 2020) და მონიტორინგის ჩარჩოს დამტკიცება

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმა (2019-2020) და მონიტორინგის ჩარჩო დამტკიცებულია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2020 წლის 3 იანვარს დაამტკიცა.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!